top of page
Fra 999

Kompensasjonsordning

gjort på et øyeblikk

Vi fyller ut og leverer inn kompensasjonsordning for deg.

Alt du trenger å gjøre er å ring oss. Vi ordner resten.

Kontakt oss!
ring oss: 98 09 35 76

Vi garanterer at kompensasjonsordning er innlevert senest 24 timer etter at vi har fått tilgang i altinn og mottatt nødvendig informasjon.

Trinn 1

KONTAKT OSS

Ring oss

Trinn 2

VI JOBBER

Vi diskuterer og jobber med planen

Trinn 3

SLAPP HELT AV

Vi ordner resten

 • Ordningen gjelder for skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

  • Finansnæringen

  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet

  • Olje- og gassutvinning

  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper

  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)

  • Foretak som er under konkursbehandling

 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.

  • Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år.

  • Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

 • Ordningen skiller mellom foretak som er statlig nedstengt og ikke, der de som er statlig nedstengt vil få en noe høyere kompensasjon. For å søke som statlig nedstengt må foretaket ha hoveddelen av sin virksomhet fra en aktivitet som er nedstengt.

 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5 000 kroner utbetales ikke.

 • Det settes to maksgrenser for utbetaling av kompensasjon på 30 millioner kroner per måned for ordinær utbetaling og 80 millioner kroner per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 %.

 • Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad. Det må likevel foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen.

 • Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:

  • Leie av lokale

  • Lys og varme

  • Renovasjon, vann og avløp

  • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.

  • Regnskap, revisjon og rådgivning

  • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.

  • Forsikring og avgifter på transportmidler

  • Forsikringspremier

  • Netto rentekostnader

 • Søkeren har selv ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er riktige.

 • Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.

 • Opplysninger om hvem som mottar støtte, hvor mye som tildeles og grunnlaget for beregning av kompensasjon vil offentliggjøres.

 • Det vil bli kontroll i ettertid med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

 • Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.

 • Ordningen gjelder for mars, april og mai.

bottom of page