top of page

OM OSS

Regnskapstjenester og rådgivning i Oslo
Kunden fokuserer på virksomheten - Vi tar varer på regnskapet

Riktigregnskap AS ble etablert i 1998. 

Ved oppstarten kom kundene med papirkvitteringer og bilag i en pose. Regnskapet ble gjerne ført i enkle systemer med mye manuell punching, og alle bilag og annen dokumentasjon ble oppbevart i permer. I dag er situasjonen ganske annerledes. Riktigregnskap AS og bransjen for øvrig har utviklet seg i rekordfart. Ny teknologi har digitalisert og automatisert store deler av tjenestene våre, slik at det som tidligere var enkle arbeidsoppgaver, og som nok gjorde at regnskapsfaget for mange virket litt tørt og kjedelig, nå har forsvunnet.

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan raskt få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør Riktigregnskap AS til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er i kontinuerlig endring. I tillegg endres hvert år skjemaene og de elektroniske løsningene som de ulike offentlige etatene ønsker at skal benyttes. Vi i Riktigregnskap AS holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Medarbeiderne i Riktigregnskap AS har en utdannelse, arbeidserfaring, arbeidsverktøy og kontaktnett som gjør at vi kan svare på mange av de økonomiske spørsmål du vil få. Når vi allerede kjenner din virksomhet godt gjennom regnskapsføring mv., kan vi effektivt også komme med gode råd enten det vedrører organisering eller andre tilpasninger.

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss eller bestill online!

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss via telefon, e-post, bestill online eller via våre sosiale medier kanaler.

bottom of page