top of page
Søk
  • Nauman Ashraf

Halvt Skattetrekk

Halvt skattetrekk i november eller desember betyr ikke at denne lønn er halvt trekkfri. Lønn i den ene måneden er fullt ut skattepliktig, men det trekkes bare mindre i en av disse månedene. For hele året skal fordeling av skatt være lik. Lavere skattetrekk i den ene måneden erstattes med høyere skatt i andre måneder. Arbeidstaker får bedre likviditet i den ene måneden, men skatteberegning for hele året påvirkes ikke av dette.


Arbeidsgiver kan velge om å trekke halvt skatt i november eller desember og arbeidstaker kan velge å betale fullt skatt i disse måneder også. Halvt skatt beregnes på ordinærlønn, overtidstillegg, naturytelser og eventuelt helg/kvelds/natt tillegg.


For ansatte som får utbetalt 14-dagers lønn kan det utbetales skattefritt lønn i slutten av november eller begynnelsen av desember. Trekkfritak gjelder for både tabelltrekk og prosenttrekk.


33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Forsinkelsesgebyr

Etter anmodning fra Regnskap Norge har Brønnøysundregistrene forlenget fristen for å klage på forsinkelsesgebyr ved for sent levert årsregnskap. Ny klagefristen er 15. november 2023. Fristen for årsre

Comments


bottom of page