top of page
Søk
  • Nauman Ashraf

Halvt Skattetrekk

Halvt skattetrekk i november eller desember betyr ikke at denne lønn er halvt trekkfri. Lønn i den ene måneden er fullt ut skattepliktig, men det trekkes bare mindre i en av disse månedene. For hele året skal fordeling av skatt være lik. Lavere skattetrekk i den ene måneden erstattes med høyere skatt i andre måneder. Arbeidstaker får bedre likviditet i den ene måneden, men skatteberegning for hele året påvirkes ikke av dette.


Arbeidsgiver kan velge om å trekke halvt skatt i november eller desember og arbeidstaker kan velge å betale fullt skatt i disse måneder også. Halvt skatt beregnes på ordinærlønn, overtidstillegg, naturytelser og eventuelt helg/kvelds/natt tillegg.


For ansatte som får utbetalt 14-dagers lønn kan det utbetales skattefritt lønn i slutten av november eller begynnelsen av desember. Trekkfritak gjelder for både tabelltrekk og prosenttrekk.


10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page