top of page
Søk
 • Nauman Ashraf

Kompensasjonsordning

Oppdatert: 18. apr. 2020

Regjeringens forslag om kompensasjonsordning er vedtatt og forskriften og søkeportalen er klar. Ordningen gjelder for måneder Mars, april og mai og søknad må sendes for hver måned.


Vilkår for Tilskudd

Bedrifter som er pålagt stenging av virksomheter fra myndigheter(eksempler er frisør, fysioterapi, akupunktur og andre behandlings tilbud) skal få dekket 90% av sine faste kostnader. Andre bedrifter som har omsetnings tap på grunn av corona krisen skal få dekket 80% av faste kostnader etter fratrekk av egenandel på kr 10000,-. Følgende foretakt er unntatt fra kompensasjonsordningen.:

 • Foretak uten ansatte (unntatt EPF og ansvarlige selskap der virksomheten er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde)

 • Foretak uten aktivitet

 • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.


Ordning gjelder for virksomheter som har en omsetningstap på minimum 20% i mars og 30% i april og mai. Omsetnings tap skal sammenlignes med samme måned i 2019 eller gjennomsnittlig omsetning for januar og februar måneder for nye foretak.


Faste, Uunngåelige Kostnader

Tilskuddet dekker faste, uunngåelige kostnader knyttet til foretakets virksomhet. Følgende kostnader anses som faste, uunngåelige kostnader:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler

 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil

 • post 6340 Lys og varme

 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer

 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap

 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler

 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget

 • post 7500 Forsikringspremie


Beregningsmetode

De som er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * faste kostnader * justeringsfaktor på 0,9

De som ikke er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader minus egenandel på kr 10 000) * justeringsfaktor på 0,8 


Lenken til søkeportalen er:


261 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Forsinkelsesgebyr

Etter anmodning fra Regnskap Norge har Brønnøysundregistrene forlenget fristen for å klage på forsinkelsesgebyr ved for sent levert årsregnskap. Ny klagefristen er 15. november 2023. Fristen for årsre

תגובות


bottom of page