top of page
Søk
  • Nauman Ashraf

Permittering og Krisetiltak

Oppdatert: 17. mar. 2020

Det er mange virksomheter som er stengt nå midlertidig på grunn av Kronaviruset. Det kan føre til permitteringer. Regjeringen har nå innført noen krisetiltak for å hjelpe virksomheter i den vanskelige situasjonen. En av disse tiltakene er endringer i permitterings regelverk. Fristen for permitterings varsel endres fra 14 dager til 2 dager. Lengden på arbeidsgiverperioden endres fra 15 dager til 2 dager. Arbeidsgiverperioden er den perioden etter start av permittering som arbeidsgiver må dekke lønn for. Nå skal dette bli dekket av NAV etter 3 dager. Stortinget ber regjeringen om full lønn i første 20 dager av permitteringen. Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringsperioden etter lønnen faller bort. Arbeidstaker må søke om dagpenger fra NAV. Abeidsgiver har meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser(minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innen 30 dager) og permitteringer. Mange serveringssteder kan bli stengt på grunn av tiltakene innført for å begrense krona utbruddet og for disse virksomheter kan det være nødvendig å permittere ansatte i en midlertidig periode.

Updated 17.03.20

Lånetiltak:

Det foreslås etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-utbruddet.

Arbeidsgiveravgift:

Det er foreslått at betaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai utsettes.

Fremgangsmåt:

De som mottar permitteringsvarsel, skal følge følgende fremgangsmåte for registrering:


1. Gå til nav.no

2. Klikk på «Hva er din situasjon»

4. Velg din situasjon

5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil

6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknadpå forsiden.


I søknadsprosedyren skal du kunne laste opp og vedlegge dette permitteringsvarselet som også tjener som permitteringsbevis. I tillegg må du vedlegge ansettelseskontrakten. For Bekreftelse på arbeidsforhol og permittering kan NAV skjema 04-08.04 fylles ut elektronisk eller lastes ned og sendes på papir.
103 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Forsinkelsesgebyr

Etter anmodning fra Regnskap Norge har Brønnøysundregistrene forlenget fristen for å klage på forsinkelsesgebyr ved for sent levert årsregnskap. Ny klagefristen er 15. november 2023. Fristen for årsre

Comments


bottom of page