top of page
Søk
  • Nauman Ashraf

Strømstøtte/Energitilskuddsordning

Strømstøtte eller energitilskuddsordning er endelig klar og søknad kan sendes inn f.o.m 24.11.2022. Ordningen gjelder for perioden oktober, november og desember. Søknadsfristen er 11. desember 2022. Søknaden for energitilskuddsordningen må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.


En av de første kriteriene for å søke er at bedriften må oppfylle krav om strømintensitet på minst tre prosent i første halvår(jan-juni 2022). Det betyr strøm og fjernvarmeforbruk for perioden januar-juni 2022 må utgjøre minst 3 prosent av foretakets vanlige omsetningen. I tillegg må spotprisen per KWT for perioden juli-september være minst dobbelt så høy som samme periode åre før.


Bedrifter som gjennomfører energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for søknadsperioden. Bedrifter som investerer i energitiltak kan få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. Søknaden sendes inn gjennom https://www.energitilskuddsordningen.no/


67 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Forsinkelsesgebyr

Etter anmodning fra Regnskap Norge har Brønnøysundregistrene forlenget fristen for å klage på forsinkelsesgebyr ved for sent levert årsregnskap. Ny klagefristen er 15. november 2023. Fristen for årsre

Comentários


bottom of page