top of page

TJENESTER

Regnskapsføring

- Mottakssenter for innskannet bilag.

- Kontere og registrering av bilag.

- Remittering av inngående fakturaer

- Bankbetalinger
- Fakturering
- Oppfølging av leverandører
- Offentlig rapportering, herunder terminoppgaver mva.
- Klargjøring av materialet til revisjon

Personal og lønn

- Lønnskjøring
- Lønnsslipper oversendt per mail
- Lønns- og trekkoppgaver
- Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
- Behandling av bidrags- og utleggstrekk
- Beregning og utbetaling av feriepenger
- Lovpålagt rapportering

Årsregnskap, skatt og avgift

- Årsregnskap med noter
- Bistand med utarbeidelse av årsberetning
- Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling
- Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende vedlegg
- MVA-registrering
- Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål
- Skatterådgivning
- Kommunikasjon med Skatteetaten og Kemnerkontoret

Andre tjenester

- Firmaetablering
- Kapitalendringer
- Endring av selskapsopplysninger
- Fisjon / fusjon
- Kjøp og salg av virksomhet
- Generasjonsskifte
- Økonomiske analyser
- Effektivisering av rutiner

  • Reserver en uforpliktende konsultasjon med oss!

    1 t
    Consultation Service
Trenger du mer informasjon? Kontakt oss eller bestill online!

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss via telefon, e-post, bestill online eller via våre sosiale medier kanaler.

bottom of page